เงื่อนไขการเปลี่ยน/รับคืนสินค้า

 1. การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากทาง ดับบลิว ดีซี ออนไลน์ สโตร์ เท่านั้น
 2. ค่าจัดส่ง, ค่าติดตั้ง, และค่าธรรมเนียมอื่นๆไม่สามารถคืนเงินได้
 3. การตรวจสอบคำร้องใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายละเอียดทั้งหมด และทางดับบลิว ดีซี ออนไลน์ สโตร์จะแจ้งผลคำร้องให้ทราบ
 4. คำร้องการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าเนื่องจากปัญหาคุณภาพสินค้าต้องได้รับการตรวจสอบ ดับบลิว ดีซี ออนไลน์ สโตร์ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำร้องตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 5. หากสินค้าได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยและคำร้องไม่ใช่สาเหตุมาจากคุณภาพสินค้า ดับบลิว ดีซี ออนไลน์ สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องการขอเปลี่ยน/คืน
 6. ลูกค้าสามารถส่งคำร้องการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ทางโทรศัพท์ที่ 026798885-7 วันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8:30 – 17:30 น. หรือ อีเมล์ info@wdc.co.th

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าภายในระยะเวลา 14 วันหลังรับสินค้า หากมีสินค้าพร้อมส่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งภายใน 7-14 วันทำการ หากไม่มีสินค้าจะแจ้งเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

หลังจากได้รับการยืนยันจากดับบลิว ดีซี ออนไลน์ สโตร์ลูกค้าสามารถดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 2 ช่องทางดังนี้

 1. คลังสินค้า WDC
 2. คืนผ่านรถขนส่งของ WDC แต่มีค่าธรรมเนียมจัดส่ง

เอกสารในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บุคคลธรรมดา

 1. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
 2. ใบส่งสินค้า (ตัวจริง)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)

นิติบุคคล

 1. สำเนาใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน
 2. สำเนาใบส่งสินค้า
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 5. หนังสือมอบอำนาจ
 6. ภพ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัท (พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ๊กกี้เพื่อทำให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น ยอมรับ
Compare