กระเบื้อง Subway รุ่น Macaron Peach Wavy Polished (M527WP) (1.40 sq.m.) 5×20 cm.

  •  

    This product is available for purchase in increments of 140
Tile Calculator
Input your area Square Meters
Quantity of tile to use - Pieces
Spare tiles % equal - piece(s)
Amount of tiles in a box 140 piece(s)
Amount of tiles that have to be ordered in full box - piece(s)
 

Product description

กระเบื้องเซรามิก Subway สีชมพู ผิวคลื่น แรงบันดาลใจจากคลื่นบนผิวนํ้า เกิดเป็นดีไซน์ที่สร้Œางความเคลื่อนไหวที่ไม่‹หยุดนิ่งเหมือนการดีไซน์ที่ไม่‹เคยหยุดอยู่‹กับที่ของกระเบื้อง SUBWAYS ซีรี่ย์ MACARON ที่จะช่‹วยให้Œการออกแบบพื้นที่ของคุณสนุก, สวยงามและเติมเต็มสัมผัสในทุกสีสันเพื่อบ่งบอกตัวตนที่ไร้Œขีดจํากัดของตัวคุณ

Additional information

Brand

MAXIMUS

Color

Pink

Design

Pure Color

Floor/Wall

Floor, Wall

Interior/Exterior

Exterior, Interior

Material

Ceramic

Size (cm)

5×20

Surface

Wavy Polished

Pieces per box 140
When you use our website, you're accept the Privacy Policy , Terms and Conditions of Use. We also use cookies (cookies) in accordance with our Cookie Policy.
To enhance your experience and good satisfaction in receiving information and content by using this website
Compare